AhmedShaakir

AhmedShaakir


Ciwaanka Dhagayso Length
Shamaa'l Maxamadiyah Q1: www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q1www.Durus.com

48:08 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q2:www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q2:www.Durus.com

62:14 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q3::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q3::":www.Durus.com

55:42 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q4::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q4::":www.Durus.com

59:23 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q5::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q5::":www.Durus.com

53:31 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q6::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q6::":www.Durus.com

51:57 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q7::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q7::":www.Durus.com

55:13 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q8::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q8::":www.Durus.com

58:20 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q9::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q9::":www.Durus.com

47:18 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q10::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q10::":www.Durus.com

58:11 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q11::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q11::":www.Durus.com

62:49 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q12::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q12::":www.Durus.com

63:16 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q13::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q13::":www.Durus.com

61:22 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q14::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q14::":www.Durus.com

61:13 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q15::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q15::":www.Durus.com

59:37 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q16::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q16::":www.Durus.com

62:21 min
Shamaa'l Maxamadiyah Q17::":www.Durus.com
Shamaa'l Maxamadiyah Q17::":www.Durus.com

44:32 min

Ciwaanka Dhagayso Length
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ1
Duruus::::"::::www.Duruus.com

62:13 min
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ2
Duruus::::::":::www.Duruus.com

62:25 min
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ3
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ3

48:10 min
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ4
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ4

61:44 min
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ5
Risaalatu Ibnu Abiisayd AlqirawaaniQ5

61:20 min

Sunday, 06 February 2011 10:46

Nukhbatul Fikar - Sh. Bashiir Yuusuf Shiil


Ciwaanka Dhagayso Length
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q1
Duruus.com:::":::::www.Duruus.com

67:35 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q2
Duruus.com:::":::::www.Duruus.com

65:34 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q3
Duruus.com:::"::::www.Duruus.com

67:31 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q4
Duruus.com:::"::::::www.Duruus.com

59:40 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q5
Duruus.::"::::www.Duruus.com

56:30 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q6
Duruus.com::":::::www.Duruus.com

59:32 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q7
Duruus::::":::::::::www.Duruus.com

60:02 min
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q8
Duruus:::":::www.Duruus.com

65:19 min

Sunday, 06 February 2011 10:44

Lumcatul Ictihad - Sh. Bashiir Yuusuf Shiil

Ciwaanka Dhagayso Length
Lumcatul Ictiqaad :"www.Duruus.com
Duruus:::"""""www.Duruus.com

58:45 min
Lumcatul Ictiqaad Q2::""www.Duruus.com
Duruus:::""""""www.Duruus.com

60:49 min
Lumcatul Ictiqaad Q3:"""www.Duruus.com
Duruus:::"""""www.Duruus.com

56:46 min
Lumcatul Ictiqaad Q4:"""www.Duruus.com
Duruus:::'::""www.Duruus.com

57:30 min
Lumcatul Ictiqaad Q5::""WWW.Duruus.com
Duruus:::"""""www.Duruus.com

56:08 min
Lumcatul Ictiqaad Q6::"""www.Duruus.com
Duruus:::""""www.Duruus.com

55:08 min
Lumcatul Ictiqaad Q7::""""www.Duruus.com
Duruus:::""""""":www.Duruus.com

62:22 min
Lumcatul Ictiqaad Q8::"""www.Duruus.com
Duruus::::"""""www.Duruus.com

62:09 min
Lumcatul Ictiqaad Q9::"":www.Duruus.com
Duruus:::":::www.Duruus.com

51:28 min
Lumcatul Ictiqaad Q11:::""www.Duruus.com
Duruus::::::"""""www.Duruus.com

61:49 min
Lumcatul Ictiqaad Q12::""""www.Duruus.com
Duruus:::"""""www.Duruus.com

49:21 min
Lumcatul Ictiqaad Q13:::""www.Duruus.com
Duruus:::":::::www.Duruus.com

58:17 min
Lumcatul Ictiqaad Q14::""""www.Duruus.com
Duruus::::""""":www.Duruus.com

62:22 min

Sunday, 06 February 2011 10:43

Kujesjeesida - Sh. Bashiir Yuusuf Shiil

Ciwaanka Dhagayso Length
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q1
Duruus::::":::"www.Duruus.com

61:52 min
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q2
Duruus:::::::::"www.Duruus.com

60:51 min
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q3
Duruus:::::::::::"www.Duruus.com

55:33 min
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q4
Duruus:::::::::"www.Duruus.com

60:55 min
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q5
Duruus::::::""www.Duruus.com

61:56 min

Ciwaanka Dhagayso Length
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ1
Duruus::::"""""www.Duruus.com

51:53 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ2
Duruus::::""""www.Duruus.com

77:13 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ3
Duruus::::::"""www.Duruus.com

70:41 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ4
Duruus:::::::"""""www.Duruus.com

70:44 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ5
Duruus:::::""""www.Duruus.com

60:39 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ6
Duruus:::::"""Duruus.com

60:45 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ7
Duruus::::::"""""www.Duruus.com

66:07 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ8
Duruus:::""""""":www.Duruus.com

74:28 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ9
Duruus::::::"""""""www.Duruus.com

71:42 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ10
Duruus::::::"""""""www.Duruus.com

63:56 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ11
Duruus:::::"""""www.Duruus.com

57:42 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ12
Duruus::::""""www.Duruus.com

46:07 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ13
Duruus:::::"""""www.Duruus.com

38:32 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ14
Duruus::::""""""www.Duruus.com

37:30 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ15
Duruus:::""""www.Duruus.com

70:49 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ16
Duruus:::::"""""www.Duruus.com

65:12 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ17
Duruus::::::"""""www.Duruus.com

66:58 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ18
Duruus:::::"""""www.Duruus.com

69:11 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ19
Duruus:::::::"""www.Duruus.com

67:11 min
Kitaabul Kabaa’ir **Lil Imaam DahabiQ20
Duruus::::"""""www.Duruus.com

64:07 min


Ciwaanka Dhagayso Length
Caqiidatul Waasidiyah Q1::"www.Duruus.com
Duruus:::":::::www.Duruus.com

62:23 min
Caqiidatul Waasidiyah Q2:":"www.Duruus.com
Duruus:::"::::www.Duruus.com

80:28 min
Caqiidatul Waasidiyah Q3:"www"Duruus.com
Duruus:::"":www>Duruus.com

65:53 min
Caqiidatul Waasidiyah Q4:"www.Duruus.com
Duruus::""""www.Duruus.com

65:33 min
Caqiidatul Waasidiyah Q5::"www.Duruus.com
Duruus::"""www.Duruus.com

77:03 min
Caqiidatul Waasidiyah Q6::"www.Duruus.com
Duruus:::""":""www.Duruus.com

74:20 min

Sunday, 06 February 2011 10:36

Caqiidatu Salaf - Sh. Bashiir Yuusuf Shiil


Ciwaanka Dhagayso Length
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 1aad
Duruus:::""""www.Duruus.com

67:40 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 2aad
Duruus:::""""""www.Duruus.com

86:42 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 3aad
Duruus:::""""""www.Duruus.com

73:52 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 4aad
Duruus:::""""www.Duruus.com

80:12 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 5aad
Duruus:::"""www.Duruus.com

83:34 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 6aad
Duruus::::"""""www.Duruus.com

84:29 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 7aad
Duruus:::""""""""www.Duruus.com

72:34 min
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Casharkii 8aad
Duruus::"""""""""www.Duruus.com

48:02 min
Muqadimada Kitaabka Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis
Duruus::::"""www.Duruus.com

49:54 min

Sunday, 06 February 2011 10:21

Muxaadaro - Sh Yuusuf Axmed


Ciwaanka Dhagayso Length
Noqo Caalim ama arday:::""www.Duruus.com
Muxaadaro::"""www.Duruus.com"::""

53:40 min
Macaan Gooyaha (Geerida):""Sh. Yuusuf Ahmed
Muxaadaro::"""www.Duruus.com::""

74:10 min
Qasiidadii Saynul Caabidiin Laysal Qariibu::"Sh.Yusuf Ahmed
Muxaadaro::""www.Duruus.com::""

65:19 min
Su,aalo iyo Jawaab kusabsan Soonka
Su,aalo iyo Jawaab kusabsan Soonka

68:52 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q1:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

64:42 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q2:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

53:58 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q3:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

42:46 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q4:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

37:21 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q5:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

44:43 min
Dardaarankii Imaamu Shaafici Q6:""Sh.Yuusuf Axmed Maxamed

35:01 min
Daarta dabe Ayaa Kheerbadan
Muxaadaro"::::::www.Duruus.com

49:14 min
Dadaalkii ay Salafku kubixiyeen dacwada
Muxaadaro"::::www.Duruus.com

60:04 min
Khaatumada wanaagsan iyo Mida xun
Muxaadaro::":::www.Duruus.com

59:15 min
umuzurca

51:27 min

Sunday, 06 February 2011 10:20

Muxaadaro - Sh. Xasan Ibraahim


Ciwaanka Dhagayso Length
Beenta & Isku Dirdirka
Beenta & Isku Dirdirka

54:11 min
Khaatimada Wanaagsan::"""www.Duruus.com
Muxaadaro::"""www.Duruus.com

36:22 min
Qiimaha Salaada Q1::""""www.Duruus.com
Muxaadaro::"""www.Duruus.com

57:43 min
Maalinta Qiyaamaha Q1:::"""www.Duruus.com
Muxaadaro::"""www.Duruus.com

60:01 min
Maalinta Qiyaamo Q2::::"""www.Duruus.com
Muxaadaro::""www.Duruus.com

60:59 min
Maalinta Qiyaamo Q3:::"""www.Duruus.com
Muxaadaro::""www.Duruus.com

60:07 min
Qiimaha Salaada Q2::""""www.Duruus.com
Muxaadaro::""www.Duruus.com

57:32 min
Tilmaamah Gabadha muslimada ah
Tilmaamah Gabadha muslimada ah

55:54 min

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 12