Sh Cumar Faaruuq

Sh Cumar Faaruuq

Tafsiirka Quraanka by Sh Cumar Faaruuq


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Tafsiir Sheikh Cumar Faruuq - part1

Ciwaanka Dhagayso Length
Tafsiirka Quraanka:::"""'www.Duruus.com
Al-Faatixah [1..........7]

62:37 min
Tafsiirka Quraanka:::"""'www.Duruus.com
Al-Baqarah (1..........25)

60:25 min
Tafsiirka Quraanka:::"""'www.Duruus.com
Al-Baqarah (26......43)

63:21 min
Tafsiirka Quraanka:::"""'www.Duruus.com
Al-Baqarah (44......59)

62:14 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (60......74)

60:23 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (75......91)

64:08 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (92......105)

54:17 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (106......123)

57:18 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (124......141)

55:01 min
Tafsiirka Quraanka::::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (142......157)

59:50 min
Tafsiirka Quraanka::::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (158......176)

51:58 min
Tafsiirka Quraanka::::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (177......188)

61:41 min
Tafsiirka Quraanka::::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (189......202)

58:04 min
Tafsiirka Quraanka::::"""www.Duruus.com
Al-Baqarah (203......218)

64:04 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.duruus.com
Al-Baqarah (219......232)

64:39 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.duruus.com
Al-Baqarah (233......242)

53:29 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.duruus.com
Al-Baqarah (243......252)

56:02 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.duruus.com
Al-Baqarah (253......262)

63:12 min
Tafsiirka Quraanka:::"""www.duruus.com
Al-Baqarah (263......271)

55:52 min
Tafsiirka Quraanka:::""www.Duruus.com
Al-Baqarah (272......282)

58:42 min

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>