Sh Cumar Faaruuq

Sh Cumar Faaruuq

Tafsiirka Quraanka by Sh Cumar Faaruuq


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Tafsiir Sheikh Cumar Faruuq - part9

Ciwaanka Dhagayso Length
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Cankabuut [1..........25]

60:45 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Cankabuut [26..........45]

50:13 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Cankabuut [46..........69]

55:06 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Ar-Ruum [1..........30]

63:15 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Ar-Ruum [31..........53]

58:42 min
Tafsiirka Quraank ::::"www.duruus.com
Ar-Ruum [54].....Luqmaan [21]

64:32 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Luqmaan [22].....As-Sajdah [1

57:25 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
As-Sajdah [11..........30]

51:18 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Axzaab [1..........17]

57:47 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Axzaab [18..........30]

58:34 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Axzaab [31..........50]

61:45 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Axzaab [51..........59]

60:52 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Al-Axzaab [60].....Saba [9]

61:27 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Saba [10..........23]

59:29 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Saba [24..........45]

60:59 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Saba [46].....Faadhir [14]

70:52 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Faadhir [15..........40]

70:41 min
Tafsiirka Quraanka::""www.Duruus.com
Faadhir [45].....Yaasiin [27]

60:05 min
Tafsiirka Quraanka::""www.duruus.com
Yaasiin [28..........58]

59:05 min
Tafsiirka Quraanka::""www.duruus.com
Yaasiin [59].....As-Saafaad [

60:35 min

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>