Sh Cumar Faaruuq

Sh Cumar Faaruuq

Tafsiirka Quraanka by Sh Cumar Faaruuq


<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Tafsiir Sheikh Cumar Faruuq - part12

Ciwaanka Dhagayso Length
Tafsiirka Quraanka Kariimka
At-Taxriim [1..........12]

65:08 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Al-Mulk [1.........30]

67:52 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Al-Qalam [1..........52]

66:13 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Al-Xaaqqah.....Al-Macaarij [18]

69:01 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Tafsiirka Quraanka Kariimka

68:58 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Tafsiirka Quraanka Kariimka

69:25 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Tafsiirka Quraanka Kariimka

66:45 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Tafsiirka Quraanka Kariimka

67:25 min
Tafsiirka Quraanka Kariimka
Tafsiirka Quraanka Kariimka

67:24 min
An-Naba' [1].....An-Naazicaat
Tafsiirka Quraanka kariimka

70:49 min
Cabasa ...At-Takwiir
Tafsiirka Quraanka Kariimka

51:14 min
Al-Infidhaar [1]....Al-Mudhaf
Tafsiirka Quraanka Kariimka

67:53 min
Al-Inshiqaaq [1].....Adh-Dhaa
Tafsriika Quraanka Kariimka

65:57 min
Al-Aclaa [1].....Al-Fajr [30]
Tafsiirka Quraanka Kariimka

67:53 min
Al-Balad [1].....Ad-Duxaa [11
Tafsiirka Quraanka kariimka

67:03 min
Ash-Sharx [1].....Al-Bayinah
Tafsiirka Quraanka Kariimka

67:12 min
Az-Zalzalah [1].....Al-Humaza
Tafsiirka Quraanka Kariimka

64:19 min
Al-Fiil [1].....An-Nasr [3]
Tafsiirka Quraanka Kariimka

63:57 min
Al-Masad [1]...An-Naas [6]
Tafsiirka Quraanka Kariimka

50:24 min

<< Start < Prev 11 12 Next > End >>